Kontingent/medlemsskab
Medlemmer under 18 år   300 kr. pr. år
Medlemmer over 18 år     350 kr. pr. år 

 

Facilitetskort

Pr. måned….     200 kr.
1/2 år………..    900 kr.
1/1 år……….. 1.600 kr.

Facilitetskortet følger hesten/ponyen.

Rides der uden facilitetskort pålægges en afgift på 250 kr og en eventuel karantænetid fra klubben og klubbens arrangementer.

Toftens Rideklub´s kontonr:  9200 370 004 5748

eller på klubbens mobilpay 210664

Skriv venligst dit navn, samt ‘Facilitetskort’, når du overfører.

Ved tilsendt regning, tager vi et administrationsgebyr på 30kr.

Kun medlemmer af Toftens Rideklub kan benytte rideklubbensfaciliteter

Generelle regler

Betalingen er månedsvis forud, med betaling senest den 1. i måneden.

Beløbet skal betales, inden faciliteterne benyttes.

Alle, som benytter rideklubbens faciliteter skal være medlem af rideklubben.