Lars Lykke (exam berider)
Info: Underviser i Dressur & Springning torsdag.
For tilmelding henv. – Lars Lykke: Tlf.: 40 30 64 82
Ejnar Hau
Info: Underviser i Dressur & Springning.
For tilmelding henv. Ejnar på tlf.: 22 98 90 23