Bestyrelsen 2020
 
Kassér – Susanne Pedersen
Formand- Kia Andersen
Næstformand – Pia Jacobsen
Stævnekoordinator  – Rebecca Lykke Laursen
Medlem – Kasper Nylander Jensen
Revisor:
Jette & Simon Parmo Nielsen

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og økonomi. Og vælges på den årlige generalforsamling. forespørgsler til bestyrelsen kan sendes til klub@tori.dk og de vil herefter blive taget op på næstkommende møde.