Kære medlemmer, på bestyrelsens vegne vil vi allerede nu bede jer reservere følgende datoer til hyggeligt samvær i klubben? der bliver oprettet begivenheder hen af vejen hvor i kan melde jer til, vi håber at se RIGTIG mange til nogle hyggelige timer? 31 maj: Western opvisning og derefter fællesspisning. 18 august: sommerfest 11 oktober: køre opvisning og derefter fællesspisning. 25 november: julefrokost Den 1 april deltager 2 bestyrelses medlemmer i nedenstående kursus, bliver rigtig spændende hvad de kan byde ind med?