På bestyrelsesmødet den 10.3.16 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Henrik Munch
Næstformand: Tanja Prang
Kasserer: Susanne Pedersen

Vi har på mødet besluttet at Jette Parmo Nielsen og Tanja Prang bliver koordinatorer mellem bestyrelsen og juniorudvalget.

Bestyrelsen glæder sig til arbejde for TORI.